SP0921.05 : Đầu nối - Ống dẫn - Van tiết lưu - Khí nén SMC
Thông số chính :
Đầu nối - Ống dẫn - Khí nén SMC :
KP | KPQ·KPG | 10-KJ | 10-KQ | 10-KG | 10-KF | 10-M | 10-MS | 10-KDM | TPH | TPS | 10-TU | 10-TCU | 10-TFU.

Bơm hóa chất – Van điện từ – Xy lanh kẹp - quay - hãm - dẫn hướng – Piston – Cảm biến - đồng hồ - bộ điều chỉnh lưu lượng – áp suất - nhiệt độ – Van tiết lưu – Đầu nối - Giảm chấn - Giảm thanh – Đường ống – Bộ lọc – Giác hút chân không /.

Thiết kế , Chế tạo dây chuyền – Thiết bị được điều khiển tự động bằng các phần tử Khí nén SMC - SMC Pneumatic.
Hãng cung cấp : SMC
Model : 
Chất lượng : Bảo hành 18 tháng
 Catalog Video

Clean One-touch Fittings for Blowing - SMC Pneumatic

Đầu Nối Nhanh cho phòng sạch - Khí nén SMC

 

Series

Applicable tubing O.D.

Connection thread

KP 

φ4, φ6, φ8, φ10, φ12

1/8, 1/4, 3/8, 1/2

Features

One-touch fittings for clean room blowing systems

Clean One-touch Fittings for Driving Air Piping - SMC Pneumatic

Đầu Nối Nhanh cho phòng sạch - Khí nén SMC

 

Series

Applicable tubing O.D.

Connection thread

KPQ·KPG 

φ4, φ6, φ8, φ10, φ12

M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2

Features

One-touch fittings suitable for drive air systems in clean room environments

Miniature One-touch Fittings - SMC Pneumatic

Cút nối nhanh nhỏ - Khí nén SMC

 

Series

Applicable tubing O.D.

Connection thread

10-KJ 

φ3.2, φ4, φ6

M3, M5, 1/8

Features

One-touch connection
Vacuum from -100 kPa applicable

One-touch Fittings - SMC Pneumatic

Cút Nối Nhanh - Khí nén SMC

 

Series

Applicable tubing O.D.

Connection thread

10-KQ 

φ3.2, φ4, φ6,
φ8, φ10, φ12

M5x0.8, M6x1.0,
1/8, 1/4, 3/8, 1/2

Features

One-touch connection
Vacuum from -100 kPa applicable

Stainless One-touch Fittings - SMC Pneumatic

Cút Nối Nhanh Bằng thép không rỉ - Khí nén SMC

 

Series

Applicable tubing O.D.

Connection thread

10-KG 

φ4, φ6, φ8, φ10, φ12, φ16

M5 x 0.8, 1/8, 1/4,
3/8, 1/2

Features

Possible to use in corrosive conditions

Insert Fittings - SMC Pneumatic

Cút nối kiểu nhấn - Khí nén SMC

 

Series

Applicable tubing O.D.

Connection thread

10-KF 

φ4, φ6, φ8, φ10, φ12

1/8, 1/4, 3/8, 1/2

Features

Vacuum -101.3 kPa applicable

Miniature Fittings - SMC Pneumatic

Cút nối nhỏ - Khí nén SMC

 

Series

Applicable tubing O.D.

Connection thread

10-M 

φ3.2, φ4, φ6

M3, M5, 1/8

Features

Compact and non-tool connection

Miniature Fittings Stainless Steel Series - SMC Pneumatic

Cút nối nhỏ bằng théo không rỉ  -  Khí nén SMC

 

Series

Applicable tubing O.D.

Connection thread

10-MS 

φ3.2, φ4, φ6

M5

Features

Possible to use in corrosive conditions

Rectangular Multi-connector - SMC Pneumatic

Cút cổng kết nối - Khí nén SMC

 

Series

No. of connecting tubes

Connection thread

10-KDM 

10, 20

φ3.2, φ4, φ6, φ8

Features

One-touch installation and removal of multi-tubes.

Polyolefin Tubing - SMC Pneumatic

Ống dẫn Polyolefin - Khí nén SMC

 

Series

Applicable tubing O.D.

Color

TPH 

φ4, φ6, φ8, φ10, φ12

Black, White, Red, Blue,
Yellow, Green

Features

φ4, φ6: 1.0MPa
φ8, φ10, φ12: 0.7MPa

Soft Polyolefin Tubing - SMC Pneumatic

Ống dẫn Polyolefin mềm - Khí nén SMC

 

Series

Applicable tubing O.D.

Color

TPS 

φ4, φ6, φ8, φ10, φ12

Black, White, Red, Blue,
Yellow, Green

Features

φ4 to φ12: 0.7MPa

Polyurethane Tubing - SMC Pneumatic

Ống dẫn Polyurethane - Khí nén SMC

 

Series

Applicable tubing O.D.

Color*

Metric size

Inch size

10-TU 

φ4, φ6, φ8, φ10, φ12

φ1/8

Black, White, Red, Blue,
Yellow, Green, Clear,
Orange

Features

Flexible 0.8 MPa max. (at 20)

Polyurethane Coil Tubing - SMC Pneumatic

Ống dẫn ruột gà Polyurethane - Khí nén SMC

 

Series

Applicable tubing O.D.

Color

Number of cores

10-TCU 

φ4, φ6, φ8

Black

1, 2, 3

Features

For flexible and moving applications

Polyurethane Flat Tubing - SMC Pneumatic

Ống dẫn Polyolefin - Khí nén SMC

 

Series

Applicable tubing O.D.

Color

Number of cores

10-TFU 

φ4, φ6, φ8

Black

2, 3

Features

Flexible and multi-tubing

 
 
 
Lên đầu trang