SP0921.01 : Van điện từ - Khí nén SMC
Thông số chính :
Van Điều Khiển Hướng - Khí nén SMC :
10-SV1000 | 10-SV2000 | 10-SV3000 | 10-SV4000 | 10-SZ3000 |10-SY3000 | 10-SY5000 | 10-SY7000 | 10-SY9000 | 10-SYJ3000 | 10-SYJ5000 | 10-SYJ7000 | 10-SQ1000 | 10-SQ2000 | 10-S070 | 10-VQ1000 | 10-VQ2000 | 10-VQD1000 | 10-V100 | 10-SY100 | 10-SYJ300 | 10-SYJ500 | 10-SYJ700 | 10-VQ100 .
Bơm hóa chất – Van điện từ – Xy lanh kẹp - quay - hãm - dẫn hướng – Piston – Cảm biến - đồng hồ - bộ điều chỉnh lưu lượng – Áp suất - nhiệt độ – Van tiết lưu – Đầu nối - Khớp nối - Giảm chấn - Giảm thanh – Đường ống – Bộ lọc – Giác hút chân không .
Thiết kế , Chế tạo dây chuyền – Thiết bị được điều khiển tự động bằng các phần tử Khí nén SMC - SMC Pneumatic.
Hãng cung cấp : SMC
Model : 
Chất lượng : Bảo hành 18 tháng
 Catalog Video

5 Port Solenoid Valve  -  SMC Pneumatic

Van Điện Từ 5 Cổng  -  Khí nén SMC

 

Model

Sonic conductance: C

Applicable
cylinder size

Power
consumption (W)

10-SV1000 

1.1dm3(s·bar)

φ40

0.6

10-SV2000 

2.8dm3(s·bar)

φ63

10-SV3000 

4.5dm3(s·bar)

φ80

10-SV4000 

10dm3(s·bar)

φ100

5 Port Solenoid Valve  -  SMC Pneumatic

Van Điện Từ 5 Cổng  -  Khí nén SMC

 

Model

Sonic conductance: C

Applicable
cylinder size

Power
consumption (W)

10-SZ3000 

0.77dm3(s·bar)

φ32

0.6

5 Port Solenoid Valve  -  SMC Pneumatic

Van Điện Từ 5 Cổng  -  Khí nén SMC

 

Model

Sonic conductance: C

Applicable
cylinder size

Power
consumption (W)

10-SY3000 

1.1dm3(s·bar)

φ40

0.35

10-SY5000 

2.8dm3(s·bar)

φ63

10-SY7000 

4.5dm3(s·bar)

φ80

10-SY9000 

10dm3(s·bar)

φ100

4/5 Port Solenoid Valve  -  SMC Pneumatic

Van Điện Từ 4/5 Cổng  -  Khí nén SMC

 

Model

Sonic conductance: C

Applicable
cylinder size

Power
consumption (W)

Vacuum

10-SYJ3000 

0.46dm3(s·bar)

φ25

0.35

-100kPa

10-SYJ5000 

0.83dm3(s·bar)

φ40

10-SYJ7000 

2.9dm3(s·bar)

φ50

5 Port Solenoid Valve  -  SMC Pneumatic

Van Điện Từ 5 Cổng  -  Khí nén SMC

 

Model

Sonic conductance: C

Applicable
cylinder size

Power
consumption (W)

10-SQ1000 

0.83dm3(s·bar)

φ32

1.0

10-SQ2000 

2.9dm3(s·bar)

φ63

3 Port Solenoid Valve  -  SMC Pneumatic

Van Điện Từ 3 Cổng  -  Khí nén SMC

 

Model/CAD

Flow characteristics

Power
consumption
(W)

Max. operating
pressure: MPa

C[dm3/(s·bar)]

b

Cv

10-S070 

0.042

0.27

0.011

0.5

0.5

0.083

0.28

0.021

0.3

0.042

0.27

0.011

0.35

0.3

0.083

0.28

0.021

0.1

0.021

0.27

0.006

0.1
(With power saving circuit)

0.3

0.042

0.28

0.011

0.1

5 Port Solenoid Valve  - SMC Pneumatic

Van Điện Từ 5 Cổng  -  Khí nén SMC

 

Model

Sonic conductance: C

Applicable
cylinder size

Power
consumption (W)

10-VQ1000 

1.0dm3(s·bar)

φ40

0.5

10-VQ2000 

3.2dm3(s·bar)

φ63

4 Port Solenoid Valve / Direct Operated Poppet Type  -  SMC Pneumatic

Van Điện Từ 4 Cổng/ Loại Tác Động Trực Tiếp  - 

 

Model

Sonic conductance: C

Applicable
cylinder size

Power
consumption (W)

10-VQD1000 

0.19dm3(s·bar)

φ25

2.0

3 Port Solenoid Valve  -  SMC Pneumatic

Van Điện Từ 3 Cổng  -  Khí nén SMC

 

Model

Sonic conductance: C

Power
consumption (W)

10-V100 

Standard type

0.037dm3(s·bar)

0.35 *(0.1)

Large flow type

0.076dm3(s·bar)

1.0

3 Port Solenoid Valve  -  SMC Pneumatic

Van Điện Từ 3 Cổng  -  Khí nén SMC

 

Model

Sonic conductance: C

Power
consumption (W)

10-SY100 

Standard type

·0.14mm2

0.5

Large flow type

*0.22mm2

3 Port Solenoid Valve  -  SMC Pneumatic

Van Điện Từ 3 Cổng  -  Khí nén SMC

 

Model

Sonic conductance: C

Power
consumption (W)

10-SYJ300 

0.36dm3(s·bar)

0.35

10-SYJ500 

1.2dm3(s·bar)

10-SYJ700 

3.0dm3(s·bar)

3 Port Solenoid Valve  -  SMC Pneumatic

Van Điện Từ 3 Cổng  -  Khí nén SMC

 

Model

Sonic conductance: C

Power
consumption (W)

10-VQ100 

Standard type

0.055dm3(s·bar)

1.0

Large flow type

0.14dm3(s·bar)

 
 
 
Lên đầu trang