SP0310.01 : RTK - Van điều khiển - Ứng dụng nồi hơi - Van cầu
Thông số chính :
RTK - Electric and Pneumatic Control Valve (Heat control) - Van tuyến tính điều khiển điện khí nén - điều chỉnh dòng hơi nóng - ứng dụng nồi hơi - Van cầu
MV 5200 | MV 5300 | MV 5400 | PV 6200 | PV 6300 | PV 6400| MV 5200 | PV 6200 | MV 5300 | PV 6300 | MV 5400 | PV 6400 | MV 5200 | PV 6200 | MV 5300 | PV 6300 | MV 5400 | PV 6400 .
Tư vấn , Thiết kế , Chế tạo dây chuyền – Thiết bị công nghệ , Hệ thống pha trộn - định lượng được tổng hợp từ các thiết bị công nghệ Bơm - Van - Cảm biến , Thiết bị điều khiển RTK - Đức .
Hãng cung cấp : RTK
Model : 
Chất lượng : Bảo hành 18 tháng
 Catalog Video

RTK - Electric and Pneumatic Control Valve ( Heat control ) - Van tuyến tính điều khiển điện khí nén - điều chỉnh dòng hơi nóng - ứng dụng nồi hơi - Van cầu
Motorized control valves for throttling, mixing and diverting of liquids and gases

  • Two-way and three-way design

  • Optimum control by adjusted cone assemblies

  • Various cone designs

  • Body material made of GG 25, GGG 40.3, GS-C 25, 1.4408

  • ANSI - Control valves in 2-way design, Material A216 WCB 1“,1½ “, 2 “, 2 ½ “, 3“, 4“, 6“ , Class 150 and class 300 for Electric and pneumatic actuators
     

Series

Actuating force

Spindle

Two-way

Three-way

Actuators

MV 5200

3 kN

12 mm

MV 5210

MV 5220

ST 5112 (3 kN)

MV 5300

6 - 10 kN

12 mm

MV 5310

MV 5320

ST 5113 (6 kN)
ST 5114 (10 kN)
Fremdantriebe

MV 5400

10 - 56 kN

32 mm

MV 5410

MV 5420

ST 5115 (10 kN)
ST 5106 (15 kN)
Fremdantriebe

 

Series

Actuating force

Spindle

Two-way

Three-way

Actuators

PV 6200

120 cm²
280 cm²

12 mm

PV 6210

PV 6220

ST 6115
ST 6135

PV 6300

530 cm²

12 mm

PV 6310

PV 6320

ST 6160

PV 6400

1000 cm²

32 mm

PV 6410

PV 6420

ST 6175
Fremdantriebe

Series

Specification

Download

 

General information control valves

5000-7010
5000-7110

MV 5200
PV 6200

Control valve in two-way or three-way design with electric or pneumatic actuator

5200-7010
ANSI_5200-7010

MV 5300
PV 6300

Control valve in two-way or three-way design with electric or pneumatic actuator

5300-7010
ANSI_5300-7010

MV 5400
PV 6400

Control valve in two-way or three-way design with electric or pneumatic actuator

5400-7010
ANSI_5400-7010

Options

Baureihe

Beschreibung

Download

SL Type A/B

Flow-control-silencer

5400-9000

Installation- and maintenance-manuals

Series

Specification

Download

 

Warnings of hazards

5000-8000

MV 5200
PV 6200

Control valve in two-way or three-way design with electric or pneumatic actuator 5000-8010

5000-8010

MV 5300
PV 6300

Control valve in two-way or three-way design with electric or pneumatic actuator 5000-8010

5000-8010

MV 5400
PV 6400

Control valve in two-way or three-way design with electric or pneumatic actuator 5000-8010

5000-8010

 
 
 
 
 
 
Lên đầu trang