SP0921.07 : Cảm biến - Đồng hồ áp suất - Khí nén SMC
Thông số chính :
Đồng hồ áp suất - Khí nén SMC
10-ZSE30AF | 10-ZSE30A | 10-ISE30A | 10-ZSE30·ISE30 | 10-ZSE40AF | 10-ZSE40A | 10-ISE40A | 0-ZSE40·ISE40 | 10-ZSE80F | 10-ZSE80 | 10-ISE80 | 10-ISE80H | 10-ZSE50F·ISE50 | 10-ZSE60F·ISE60 | 10-PSE530 | 10-PSE540 | 10-PSE550 | 10-PSE560 | 10-PSE200 | 10-PSE300.

Bơm hóa chất – Van điện từ – Xy lanh kẹp - quay - hãm - dẫn hướng – Piston – Cảm biến - đồng hồ - bộ điều chỉnh lưu lượng – áp suất - nhiệt độ – Van tiết lưu – Đầu nối - Khớp nối - Giảm chấn - Giảm thanh – Đường ống – Bộ lọc – Giác hút chân không .

Thiết kế , Chế tạo dây chuyền – Thiết bị được điều khiển tự động bằng các phần tử Khí nén SMC - SMC Pneumatic.

Hãng cung cấp : SMC
Model : 
Chất lượng : Bảo hành 18 tháng
 Catalog Video

2-Color Display High - Precision Digital Pressure Switch - SMC Pneumatic

Đồng hồ áp suất điện tử độ nhạy cao, 2 màu hiển thị - Khí nén SMC

 

Series

Type

Rated pressure range

10-ZSE30AF 

Compound pressure

-100.0 to 100.0kPa

10-ZSE30A 

Vacuum pressure

0.0 to -101.0kPa

10-ISE30A 

Positive pressure

0.100 to 1.000MPa

Features

 • With one-touch fitting (Straight, Elbow)
 • Space-saving. Mountable side by side without clearance.
 • Precision indicator setting function
 • Simultaneous copying is possible for maximum 10 units.
2-Color Display High-Precision Digital Pressure Switch - SMC Pneumatic

Cảm biến áp suất điện tử độ nhạy cao, 2 màu hiển thị - Khí nén SMC

 

Series

Rated pressure range

10-ZSE30·ISE30 

ZSE30 (Vacuum/Low pressure): -101 to 101 kPa
ISE30 (Positive pressure): -0.1 to 1.0 MPa

Features

2-color display is easy to read.

2-Color Display High-Precision Digital Pressure Switch - SMC Pneumatic

Cảm biến áp suất điện tử độ nhạy cao, 2 màu hiển thị - Khí nén SMC

 

Series

Type

Rated pressure range

10-ZSE40AF 

Compound pressure

-100.0 to 100.0kPa

10-ZSE40A 

Vacuum pressure

0.0 to -101.3kPa

10-ISE40A 

Positive pressure

-0.100 to 1.000MPa

Features

 • IP65
 • Applicable fluid: Air, Non-corrosive gas, Non-flammable gas
 • Simultaneous copying is possible for maximum 10 units.
 • 3-step setting
 • With one-touch fitting

High-Precision Digital Pressure Switch - SMC Pneumatic

Cảm biến áp suất điện tử độ nhạy cao - Khí nén SMC

 

Series

Rated pressure range

10-ZSE40·ISE40 

ZSE40 (Vacuum/Low pressure): 100 to -101.3 kPa
ISE40 (Positive pressure): -0.1 to 1.0 MPa

Features

High accuracy and high resolution

2-Color Display Digital Pressure Switch - SMC Pneumatic

Cảm biếm áp suất điện tử, 2 màu hiển thị - Khí nén SMC

 

Series

Type

Rated pressure range

10-ZSE80F 

Compound pressure

-100.0 to 100.0 kPa

10-ZSE80 

Vacuum pressure

-101.0 to 0.0 kPa

10-ISE80 

Positive pressure

-0.100 to 1.000 MPa

10-ISE80H 

Positive pressure

-0.100 to 2.000 MPa

Features

 • Suitable for a wide variety of fluids with stainless diaphragm
 • IP65
 • RoHS compatible
 • Low leakage. VCR®, Swagelok® compatible fittings can be selected.
 • With one-touch fitting (Straight, Elbow)
 • Back piping, underside piping

High-Precision Digital Pressure Switch for General Fluids - SMC Pneumatic

Cảm biến áp suất điện tử độ nhạy cao dùng cho các môi chất thông thường - Khí nén SMC

 

Series

Rated pressure range

10-ZSE50F·ISE50 

ZSE40 (Vacuum/Low pressure): -100 to 100 kPa
ISE40 (Positive pressure): -0.1 to 1 MPa

Features

Suitable for a wide variety of fluids with stainless diaphragm

High-Precision Digital Pressure Switch for General Fluids - SMC Pneumatic

Cảm biến áp suất điện tử độ nhạy cao dùng cho các môi chất thông thường - Khín nén SMC

 

Series

Rated pressure range

10-ZSE60F·ISE60 

ZSE40 (Vacuum/Low pressure): -100 to 100 kPa
ISE40 (Positive pressure): -0.1 to 1 MPa

Features

Applicable for confirmation of atmospheric pressure for load lock chamber

Pressure Sensor - SMC Pneumatic

Cảm biến áp suất - Khín nén SMC

 

Series

Rated pressure range

10-PSE530 

-100 to 101kPa
0 to 101kPa
0 to -101kPa
0 to 1MPa

Features

High accuracy and high resolution

Compact Pneumatic Pressure Sensor - SMC Pneumatic

Cảm biến áp suất khí nhỏ gọn - Khín nén SMC

 

Series

Rated pressure range

10-PSE540 

0 to 1MPa
0 to -101kPa
-100 to 100kPa

Features

Compact pneumatic pressure sensor

Low Differential Pressure Sensor - SMC Pneumatic

Cảm biến áp suất với độ chênh áp thấp

 

Series

Rated pressure range

10-PSE550 

0 to 2kPa

Features

Low Differential Pressure Sensor

Pressure Sensor for General Fluids - SMC Pneumatic

Cảm biến áp Suất cho các môi chất thông thường - Khín nén SMC

 

Series

Rated pressure range

10-PSE560 

0 to 1MPa
0 to -101kPa
-100 to 100kPa
0 to 500kPa

Features

Pressure Sensor for General Fluids

Multi-Channel Digital Pressure Sensor Controller - SMC Pneumatic

Cảm biến áp suất điện tử nhiều kênh - Khín nén SMC

 

Series

Rated pressure range

10-PSE200 

-101 to 101kPa
-10 to 101kPa
10 to -101kPa
-0.1 to 1MPa

Features

Four sensors can be connected.

Pressure Sensor Controller - SMC Pneumatic

Bộ Điều khiển cảm biến áp suất - Khín nén SMC

 

Series

Rated pressure range

10-PSE300 

-101 to 101kPa
10 to -101kPa
-10 to 100kPa
-0.1 to 1MPa
-50 to 500kPa
-0.2 to 2kPa

Features

Response time: 1ms
Set pressure resolution: 1/1000
Capable of vertical and horizontal contact mounting

 
 
 
Lên đầu trang