SP0908.01 : Đầu nối thông thường - Khí nén SMC
Thông số chính :
Đầu nối thông thường :
KJ | KJ | KQ2 | KQ2 | KQ2 | KQ2 | KQ2 | KQB2 | KS | KX | KS | KM | KM | KF | M-5au-2 | M | H / DL | L | LL | KC | KK | KKH | KK130 | DM | DMK | KDM | KDM | KB.

Bơm hóa chất – Van điện từ – Xy lanh kẹp - quay - hãm - dẫn hướng – Piston – Cảm biến bộ điều chỉnh lưu lượng – Áp suất nhiệt độ – Van tiết lưu – Đầu nối - Khớp nối - Giảm chấn – Đường ống – Bộ lọc – Giác hút chân không.

Thiết kế , Chế tạo dây chuyền – Thiết bị được điều khiển tự động bằng các phần tử Khí nén SMC - SMC Pneumatic.
Hãng cung cấp : SMC
Model : 
Chất lượng : Bảo hành 18 tháng
 Catalog Video
Miniature One-touch Fittings - SMC Pneumatic

Đầu nối nhanh loại nhỏ - Khí nén SMC

 

Series/CAD

Applicable tubing O.D.

Connection thread

KJ 

φ2,φ3.2,φ4,φ6

M3,M5,1/8

Features

 • One-touch connection
 • Vacuum from -100 kPa applicable
 • Compact (20% miniaturization compared to the KQ series)
 • With sealant as standard
 • Copper-free (Electroless nickel plated)
Miniature One-touch Fittings - SMC Pneumatic

Đầu nối nhanh loại nhỏ - Khí nén SMC

 

Series

Applicable tubing O.D.

Connection thread

KJ 

φ1/8,φ5/32,φ1/4

10-32UNF,1/16,1/8

Features

 • One-touch connection
 • Vacuum from -100 kPa applicable
 • Compact (20% miniaturization compared to the KQ series)
 • With sealant as standard
 • Copper-free (Electroless nickel plated)
One-touch Fittings - SMC Pneumatic

Đầu Nối Nhanh -  Khí nén SMC

 

Series/CAD

Applicable tubing O.D.

Connection thread

KQ2 

φ3.2,φ4,φ6,φ8,
φ10,φ12,φ16

M5x0.8,M6x1.0
1/8,1/4,3/8,1/2

Features

 • One-touch connection
 • Vacuum from -100 kPa applicable
One-touch Fittings - SMC Pneumatic

Đầu Nối Nhanh - Khí nén SMC

 

Series

Applicable tubing O.D.

Connection thread

KQ2 

φ1/8,φ5/32,φ3/16,φ1/4,
φ5/16,φ3/8,φ1/2

10-32UNF
1/16,1/8,1/4,3/8,1/2

Features

 • One-touch connection
 • Vacuum from -100 kPa applicable
One-touch Fittings - SMC Pneumatic

Đầu Nối Nhanh - Khí nén SMC

 

Series

Applicable tubing O.D.

Connection thread

KQ2 

φ1/8,φ3/16,φ1/4,
φ5/16,φ3/8,φ1/2

M5x0.8
1/8,1/4,3/8,1/2

Features

 • One-touch connection
 • Vacuum from -100 kPa applicable
Uni One-Touch Fittings - SMC Pneumatic

Đầu Nối Nhanh ren kết hợp - Khí nén SMC

 

Series/CAD

Applicable tubing O.D.

Connection thread

KQ2 

φ4,φ6,φ8,φ10,φ12,φ16

Uni thread: 1/8,1/4,3/8,1/2

Features

 • New thread for piping that reduces the screw-in time by 1/3 thanks to the gasket sealing.
 • Compatible with Rc, G, NPT and NPTF.
Uni One-Touch Fittings - SMC Pneumatic

Đầu Nối Nhanh ren kết hợp - Khí nén SMC

 

Series

Applicable tubing O.D.

Connection thread

KQ2 

φ1/8,φ5/32,φ3/16,
φ1/4,φ5/16,φ3/8,φ1/2

Uni thread: 1/8,1/4,3/8,1/2

Features

 • New thread for piping that reduces the screw-in time by 1/3 thanks to the gasket sealing.
 • Compatible with Rc, G, NPT and NPTF.
Metal One-touch Fittings - SMC Pneumatic

Đầu Nối Nhanh Kim Loại - Khí nén SMC

 

Series

Applicable tubing O.D.

Connection thread

KQB2 

mm

φ3.2,φ4,φ6,φ8,φ10,φ12,φ16

M5
R•Rc•G 1/8,1/4,3/8,1/2

inch

φ1/8",φ5/32",φ1/4",φ5/16"
φ3/8",φ1/2"

UNF10-32
NPT1/8,1/4,3/8,1/2

Features

 • Compact and light
 • Fluid temperature : 5 to 150
 • Brass parts: Electroless nickel plated
 • Grease-free
Rotary One-touch Fitting - SMC Pneumatic

Đầu Nối Nhanh Quay - Khí nén SMC

 

Series/CAD

Applicable tubing O.D.

Connection thread

KS 

φ4,φ6,φ8,φ10,φ12

M5x0.8,M6x1.0
1/8,1/4,3/8,1/2

KX
(High Speed Type)
 

Features

 • Applicable to use for oscillating and rotating sections in robots.
 • Low torque rotation style rotary One-touch fittings.
 • Copper-free (Electroless nickel plated)
Rotary One-touch Fittings - SMC Pneumatic

Đầu Nối Nhanh Quay - Khí nén SMC

 

Series/CAD

Applicable tubing O.D.

Connection thread

KS 

φ5/32,φ1/4,φ5/16,φ3/8

10-32UNF,1/8,1/4,3/8

Features

 • Applicable to use for oscillating and rotating sections in robots.
 • Low torque rotation style rotary one-touch fittings.
 • Copper-free (Electroless nickel plated)
One-touch Fittings Manifold - SMC Pneumatic

Đầu Nối Nhanh trên đế gá - Khí nén SMC

 

Series/CAD

Applicable tubing O.D.

Connection thread

KM 

φ4,φ6,φ8,φ10,φ12

1/8,1/4,3/8,1/2

Features

 • Compact manifold piping possible.
One-touch Fittings Manifold - SMC Pneumatic

Đầu Nối Nhanh trên đế gá - Khí nén SMC

 

Series/CAD

Applicable tubing O.D.

Connection thread

KM 

φ5/32,φ1/4,φ5/16,φ3/8,φ1/2

1/4,3/8

Features

 • Compact manifold piping possible.
Insert Fittings - SMC Pneumatic

Đầu Nối Kiểu Nhấn - Khí nén SMC

 

Series/CAD

Applicable tubing O.D.

Connection thread

KF 

φ4,φ6,φ8,φ10,φ12

1/8,1/4,3/8,1/2

Features

 • Vacuum 1.3 x 10-2 kPa applicable
 • Piping can be done without removing nut.
 • Fluid temperature:
  -5 to 150 ºC (Brass sleeve)
  -5 to 60 ºC (Resin sleeve)
 • Steam can be used.
 • Grease-free
Miniature Fittings - SMC Pneumatic

Đầu Nối nhỏ - Khí nén SMC

 

Series/CAD

Applicable tubing O.D.

Connection thread

M-xx-2 

φ2

M3,M5

M 

φ3.2,φ4,φ6

M3,M5,1/8

Features

 • Compact and non-tool connection
 • Compact piping space
 • Hose nipple, Hose elbow, Barb
Self-align Fittings - SMC Pneumatic

Đầu Nối Tự Lựa -  Khí nén SMC

 

Series/CAD

Applicable tubing O.D.

Connection thread

H 

φ4,φ6,φ8,φ10,φ12

1/8,1/4,3/8,1/2

DL 

L 

LL 

Features

 • Applicable for use on soft copper steel pipe.
 • Flared ridge metal ferrule.
Self-seal Fittings - SMC Pneumatic

Đầu Nối Tự Lựa - Khí nén SMC

 

Series/CAD

Applicable tubing O.D.

Connection thread

KC 

φ4,φ6,φ8,φ10,φ12

M5x0.8,1/8,1/4,3/8,1/2

Features

 • One-touch installation and removal.
 • Built-in self-seal mechanism.
 • Air does not exhaust after removal of tubing.
 • Copper-free (Electroless nickel plated)

S Couplers - SMC Pneumatic

Đầu cắm nhanh - Khí nén SMC

 

Series/CAD

Applicable
tubing O.D.

Connection thread

Features

KK 

φ3.2,φ4,
φ6,φ8,
φ10,φ12,
φ16

M5x0.8,
1/8,1/4,
3/8,1/2,
3/4

 • One-touch fitting type standardized.

KKH 

---

1/8,1/4,
3/8,1/2

 • Use of ultra high-impact PBT resin.

S Couplers - SMC Pneumatic

Đầu cắm nhanh - Khí nén SMC

 

Series/CAD

Applicable tubing O.D.

Connection thread (R, NPT)

KK130 

φ6,φ8,φ10,φ12
φ1/4",φ5/16", φ3/8", φ1/2"

1/8,1/4,3/8,1/2

Features

 • Cv factor :increased by 39% *
 • Plug insertion force: reduced by 22% (20 N) *
 • Lightweight: reduced by 14% (12 g) *
Multi-connector - SMC Pneumatic

Đầu nối chùm ống tròn -  Khí nén SMC

 

Series/CAD

No. of connecting tubes

Applicable tubing O.D.

DM 

6, 12

φ4,φ6

Features

 • One-touch installation and removal of multi-tubes.
 • Prevents installation mistakes.
Multi-connector with One-touch Fittings - SMC Pneumatic

Đầu nối chùm ống tròn với cút nối nhanh - Khí nén SMC

 

Series/CAD

No. of connecting tubes

Applicable tubing O.D.

DMK 

6, 12

φ3.2,φ4

Features

 • One-touch installation and removal of multi-tubes.
 • Prevents installation mistakes.
Rectangular Multi-connector - SMC Pneumatic

Đầu nối hình chữ nhật - Khí nén SMC

 

Series/CAD

No. of connecting tubes

Applicable tubing O.D.

KDM 

10, 20

φ3.2,φ4,φ6,φ8

Features

 • One-touch installation and removal of multi-tubes.
 • Prevents installation mistakes.
 • Built-in One-touch fittings.
Rectangular Multi-connector - SMC Pneumatic

Đầu nối cụm hình chữ nhật - Khí nén SMC

 

Series/CAD

No. of connecting tubes

Applicable tubing O.D.

KDM 

10, 20

φ1/8,φ5/32,φ1/4,φ5/16

Features

 • One-touch installation and removal of multi-tubes.
 • Prevents installation mistakes.
 • Built-in One-touch fittings.

Piping Module - SMC Pneumatic

Bộ góp đầu nối nhanh

 

Series/CAD

No. of connecting tubes

Applicable tubing O.D.

KB 

φ4,φ6,φ8,φ10,φ12,φ16

1/8,1/4,3/8,1/2

Features

 • Centralized distribution of supply air.
 • One-touch fitting installation without the use of tools.
 • Air output direction possible through 360 ºC.
 
Lên đầu trang