SP0906.01 : Bộ lọc khí - Điều chỉnh áp suất - Khí nén SMC
Thông số chính :
Bộ lọc khí - Khí nén SMC :
AF+AR+AL | AW+AL | AF+AR | AF+AFM+AR | AF10 | AF 60 | AFM20 | AFM 40 | AFD20 | AFD40 | AR10 | AR60 | AR20K | AR60K | AL10 | AL60 | AW10 / AW 40 | AW60 | AW20K | AW40K | AW60K | AWM20 | AWM40 | AWD20 | AW 40 | AF+ARG+AL | AWG+AL | AF+ARG v AF+AFM+ARG | AWG+AFM | ARG20 | ARG40 | ARG20K | ARG40K | AWG20 | AWG40 | AWG20K | AWG 40K | E210 | E310 | E410 | AV2000 | AV 5000 | AF800 | AF900.

Bơm hóa chất – Van điện từ – Xy lanh kẹp - quay - hãm - dẫn hướng – Piston – Cảm biến bộ điều chỉnh lưu lượng – áp suất nhiệt độ – Van tiết lưu – Đầu nối - Khớp nối - Giảm chấn – Đường ống – Bộ lọc – Giác hút chân không /.

Thiết kế , Chế tạo dây chuyền – Thiết bị được điều khiển tự động bằng các phần tử Khí nén SMC - SMC Pneumatic.
Hãng cung cấp : SMC
Model : 
Chất lượng : Bảo hành 18 tháng
 Catalog Video

Modular Type F.R.L. Unit  -  SMC Pneumatic

Cụm F.R.L  -  Khí nén SMC

 

Combination equipment

Series/CAD

Port size

Set pressure
(MPa)

Air filter, Regulator,
Lubricator

AF+AR+AL 

M5 x 0.8
1/8,1/4,3/8,
1/2,3/4,1

0.05 to 0.85
(M5: 0.05 to 0.7)

Filter regulator,
Lubricator

AW+AL 

M5 x 0.8
1/8,1/4,3/8,
1/2,3/4,1

0.05 to 0.85
(M5: 0.05 to 0.7)

Air filter, Regulator

AF+AR 

M5 x 0.8
1/8,1/4,3/8,
1/2,3/4,1

0.05 to 0.85
(M5: 0.05 to 0.7)

Air filter, Mist separator,
Regulator

AF+AFM+AR 

1/8,1/4,3/8,
1/2,3/4

0.05 to 0.85

Filter regulator,
Mist separator

AW+AFM 

1/8,1/4,3/8,
1/2,3/4

0.05 to 0.85

Air Filter  -  SMC Pneumatic

Lọc khí  -  Khí nén SMC

 

Series/CAD

Port size

Filtration (μm)

AF10 to 60 

M5 x 0.8
1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,1

5

Mist Separator  - SMC Pneumatic

Tách sương  -  Khí nén SMC

 

Series/CAD

Port size

Filtration (μm)

AFM20 to 40 

1/8,1/4,3/8,1/2,3/4

0.3

Micro Mist Separator  -  SMC Pneumatic

Tách vi sương  -  Khí nén SMC

 

Series/CAD

Port size

Filtration (μm)

AFD20 to 40 

1/8,1/4,3/8,1/2,3/4

0.01

Regulator   -  SMC Pneumatic

Điều chỉnh áp suất  -  Khí nén SMC

 

Series/CAD

Port size

Set pressure (MPa)

AR10 to 60 

M5 x 0.8
1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,1

0.05 to 0.85
(M5: 0.05 to 0.7)

Regulator with Backflow Function  -   SMC Pneumatic

Điều chỉnh áp suất với cơ cấu phản hồi  -   Khí nén SMC

 

Series/CAD

Port size

Set pressure (MPa)

AR20K to 60K 

1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,1

0.05 to 0.85

Features

 • Built-in mechanism to release air pressure from the outlet side efficiently and quickly. (Built-in check valve: With backflow function)
Lubricator  -  SMC Pneumatic

Bộ bôi trơn  -  Khí nén SMC

 

Series/CAD

Port size

Bowl capacity (cm3)

AL10 to 60 

M5 x 0.8
1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,1

7 to 135

Filter Regulator  -  SMC Pneumatic

Lọc + Điều chỉnh áp suất  -  Khí nén SMC

 

Series/CAD

Port size

Set pressure (MPa)

Filtration (μm)

AW10 to 40 

M5 x 0.8
1/8,1/4,3/8,1/2,3/4

0.05 to 0.85
(M5: 0.05 to 0.7)

5

AW60 

3/4,1

Filter Regulator with Backflow Function  -  SMC Pneumatic

Lọc + Điều chỉnh áp suất với cơ cấu phản hồi  -  Khí nén SMC

 

Series/CAD

Port size

Set pressure (MPa)

Filtration (μm)

AW20K to 40K 

1/8,1/4,3/8,1/2,3/4

0.05 to 0.85

5

AW60K 

3/4,1

Features

 • Built-in mechanism to release air pressure from the outlet side efficiently and quickly. (Built-in check valve: With backflow function)
Mist Separator Regulator  -  SMC Pneumatic

Tác sương + Điều chỉnh áp suất  -  Khí nén SMC

 

Series/CAD

Port size

Set pressure (MPa)

Filtration (μm)

AWM20 to 40 

1/8,1/4,3/8,1/2

0.05 to 0.85

0.3

Micro Mist Separator Regulator  -  SMC Pneumatic

Tác vi sương sương + Điều chỉnh áp suất  -  Khí nén SMC

 

Series/CAD

Port size

Set pressure (MPa)

Filtration (μm)

AWD20 to 40 

1/8,1/4,3/8,1/2

0.05 to 0.85

0.01

Modular Type F.R.L Unit  -  SMC Pneumatic

Cụm F.R.L  -  Khí nén SMC

 

Combination equipment

Series/CAD

Port size

Set pressure
(MPa)

AF Air filter, Regulator with integral pressure gauge,
Lubricator

AF+ARG+AL 

1/8,1/4,
3/8,1/2

0.05 to 0.85

Filter regulator with integral
pressure gauge, Lubricator

AWG+AL 

Air filter, Regulator with
integral pressure gauge

AF+ARG 

Air filter, Mist separator, Regulator with
integral pressure gauge

AF+AFM+ARG 

Filter regulator with integral
pressure gauge, Mist separator

AWG+AFM 

Features

 • Improves visibility of pressure gauges located in various locations.

Regulator with Built-in Pressure Gauge  -  SMC Pneumatic

Bộ điều chỉnh áp suất gắn động hộ hiển thị  -  Khí nén SMC

 

Series/CAD

Port size

Set pressure (MPa)

ARG20 to 40 

1/8,1/4,3/8,1/2

0.05 to 0.85

Features

 • Improves visibility of pressure gauges located in various locations.
Regulator with Built-in Pressure Gauge with Backflow Function  - SMC Pneumatic

Bộ điều chỉnh áp suất gắn động hộ hiển thị với cơ cấu phản hồi  -  Khí nén SMC

 

Series/CAD

Port size

Set pressure (MPa)

ARG20K to 40K 

1/8,1/4,3/8,1/2

0.05 to 0.85

Features

 • Improves visibility of pressure gauges located in various locations.
Filter Regulator with Built-in Pressure Gauge  -  SMC Pneumatic

Lọc + Điều chỉnh áp suất gắn đồng hồ hiển thị  -   Khí nén SMC

 

Series/CAD

Port size

Set pressure (MPa)

Filtration (μm)

AWG20 to 40 

1/8,1/4,3/8,1/2

0.05 to 0.85

5

Features

 • Improves visibility of pressure gauges located in various locations.

Filter Regulator with Built-in Pressure Gauge with Backflow Function - SMC Pneumatic

Lọc + Điều chỉnh áp suất gắn đồng hồ hiển thị với cơ cấu phản hồi  - Khí nén SMC

 

Series/CAD

Port size

Set pressure (MPa)

Filtration (μm)

AWG20K to 40K 

1/8,1/4,3/8,1/2

0.05 to 0.85

5

Features

 • Improves visibility of pressure gauges located in various locations.
Modular Adapter  -  SMC Pneumatic

Bộ chuyển đổi  -  Khí nén SMC

 

Series/CAD

Port size

Applicable products

E210 

1/8, 1/4

Modular F.R.L. equipment (Filters, regulators, lubricators, etc.)
2 port solenoid valve VCA/VX/VXD/VXZ
3 port solenoid valve VP300/500/700

E310 

1/4, 3/8

E410 

1/4, 3/8, 1/2

Features

 • Easy connection to existing products.
 • Can be freely rotated, thus allowing a wide selection of mounting directions.
 • Can be connected to existing products of different size.
 • Reduced space/piping maintenance cost
Soft Start-up Valve  SMC Pneumatic

Van khởi động mềm   -  Khí nén SMC

 

Series/CAD

Port size

Operating pressure (MPa)

AV2000 to 5000 

1/4,3/8,1/2

0.1 to 1

Features

 • A starting valve that can supply air at a low speed and exhaust it at a high speed by blocking the air supply.
Large Flow Air Filter  -  SMC Pneumatic

Bộ lọc lưu lương lớn  -  Khí nén SMC

 

Series/CAD

Port size

Filtration (μm)

AF800·900 

11/4, 11/2, 2

5

 
Lên đầu trang