SP0901.02 : Van điện từ 3 cổng - Khí nén SMC
Thông số chính :
Van điện ttừ 3 cổng - 3 Port Solenoid Valve - Khí nén SMC :
SYJ300 | SYJ500 | SYJ700 |VQZ100 | VQZ200 | VQZ300 | VP300 | VP500 |VP700 | VG342 | VP3145 | VP3165 | VP3185 | VFN200N.

Bơm hóa chất – Van điện từ – Xy lanh hãm - dẫn hướng – Piston – Cảm biến bộ điều chỉnh lưu lượng – áp suất – Van tiết lưu – Đầu nối - Khớp nối – Đường ống – Bộ lọc – Giác hút chân không .

Thiết kế , Chế tạo dây chuyền – Thiết bị được điều khiển tự động bằng các phần tử Khí nén SMC - SMC Pneumatic.
Hãng cung cấp : SMC
Model : 
Chất lượng : Bảo hành 18 tháng
 Catalog Video
3 Port Solenoid Valve  -  SMC Pneumatic

Van Điện Từ 3 cổng  -   Khí nén SMC

 

Model/CAD

Flow characteristics

Power
consumption
(W)

Available in
vacuum
applications

2→3(A→R)

C[dm3/(s·bar)]

b

Cv

SYJ300 

0.36

0.31

0.089

0.35 (Standard)
0.1 (With power
saving circuit)

-100 kPa

SYJ500 

1.2

0.48

0.34

SYJ700 

2.7

0.34

0.69

Features

  • Power consumption: 0.1 W (with power saving circuit)
3 Port Solenoid Valve  -  SMC Pneumatic

Van Điện Từ 3 cổng  -   Khí nén SMC

 

Model/CAD

Flow characteristics

Power
consumption
(W)

Available in
vacuum
applications

2→3(A→R)

C[dm3/(s·bar)]

b

Cv

VQZ100 

1.0

0.35

0.25

0.35 (Standard)
0.9 (High pressure
type, High speed
response type)

-100 kPa

VQZ200 

3.0

0.40

0.80

VQZ300 

4.1

0.36

1.0

Features

  • External pilot specification can be used for vacuum applications.
  • Allows mounting on aluminum body manifold or DIN rail
3 Port Solenoid Valve/Pilot Operated Poppet Type  -  SMC Pneumatic

Van Điện Từ 3 Cổng/Loại Tác Động Gián Tiếp  -   Khí nén SMC

 

Model/CAD

Flow characteristics

Power
consumption
(W)

Available
in vacuum
applications

2→3(A→R)

C[dm3/(s·bar)]

b

Cv

VP300 

3.8

0.14

0.9

1.55 (Standard)
0.55
(With power
saving circuit)

-100kPa

VP500 

8.8

0.13

2.0

VP700 

15.0

0.17

3.4

Features

  • Easy conversion to N.C. or N.O.
  • Possible to integrate an external pilot in a manifold base.
  • External pilot type can be used for vacuum applications
3 Port Solenoid Valve/Pilot Operated Poppet Type - SMC Pneumatic

Van Điện Từ 3 Cổng/Loại Tác Động Gián Tiếp  -   Khí nén SMC

 

Model/CAD

Flow characteristics

Power
consumption
(W)

Available in
vacuum
applications

2→3(A→R)

C[dm3/(s·bar)]

b

Cv

VG342 

38

0.32

9.8

4.8

-101.2 kPa

Features

  • Easy conversion to N.C., N.O., or external pilot.
  • External pilot type can be used for vacuum.
Large Size 3 Port Solenoid Valve  -  SMC Pneumatic

Van Điện Từ 3 Cổng Kích Thước Lớn  -   Khí nén SMC

 

Model/CAD

Flow characteristics

Power
consumption
(W)

Available in
vacuum
applications

2→3(OUT→EXH)

C[dm3/(s·bar)]

b

Cv

VP3145 

26

0.35

7.0

12

-101.2 kPa

VP3165 

Effective area: 330

VP3185 

Effective area: 670

Features

  • Large flow capacity, small exhaust resistance
  • Easy conversion to N.C. or N.O.
NAMUR Interface 3 Port Solenoid Valve - SMC Pneumatic

Van Điện Từ 3 Cổng Loại NAMUR  -  Khí nén SMC

 

Model/CAD

Flow characteristics

Power
consump-
tion DC

1→4/2
(P→A/B)

4/2→5/3
(A/B→EA/EB)

C / b / Cv

C / b / Cv

VFN200N 

2 Position

Single
solenoid

2.68 / 0.40 / 0.72

5.41 / 0.31 / 1.38

1.8 W

Double
solenoid

2.68 / 0.40 / 0.72

5.41 / 0.31 / 1.38

 
 
Lên đầu trang