CÔNG TY CP GIẢI PHÁP CÔNG NGHIỆP -  INDUSTRY SOLUTION Co. Chuyên cung cấp Dây chuyền, Thiết bị, Giải pháp Kỹ thuật, Hệ thống tự động hóa quá trình công nghệ :

1.
Tư vấn Giải pháp kỹ thuật, lựa chọn Thiết bị, Nhà cung cấp .

2. Chế tạo thiết bị công nghiệp, dây chuyền công nghệ.

3. Nhập khẩu Dây chuyền, Máy móc, Chuyển giao công nghệ.

4. Hệ thống Tự động hóa Đo lường Điều khiển : PLC, SCADA,..

500 tỷ đồng phát triển công nghiệp hóa dược

Đến năm 2020, Việt Nam sẽ chủ động sản xuất được thuốc chữa bệnh ở trong nước. Chính phủ vừa đồng ý đầu tư 500 tỷ đồng cho giai đoạn đầu của "Chương trình phát triển công nghiệp hoá dược đến năm 2020".

Hệ thống tháp chưng luyện - Tháp chưng cất - Phần 1

Hệ thống tháp chưng luyện - chưng cất dùng để tách, làm giàu, tinh chế một hoặc nhiều chất có trong hỗn hợp lỏng. Ví dụ như ti...

Hệ thống tháp chưng luyện - Tháp chưng cất - Phần 2

Chưng cất là quá trình dùng nhiệt để tách một hỗn hợp lỏng ra thành các cấu tử riêng biệt dựa vào độ bay hơi khác nhau của các cấu tử trong hỗn hợp ở cùng một nhiệt độ.

Nhu cầu hợp tác, phát triển ngành In ấn - bao bì

Nghiên cứu thị trường cho sự phát triển của ngành công nghiệp In ấn, Bao Bì, Đóng gói Việt nam. Việt Nam, một đất nước với trên 80 triệu dân...

Băng tải sấy | OXY - 6000 | 50 - 350 | độ C
Băng tải sấy | OXY - 6000 | 50 đến 350 độ C | INOXY OXY - 6015 | OXY - 6030 | OXY - 6050 | OXY - 6070 | OXY - 6090 | OXY - 6110 | OXY - 6130 | OXY - 6150 | Buồ...
Băng tải sấy | OXY - 6000 | 50 - 350 | độ C
Băng tải sấy | OXY - 6000 | 50 đến 350 độ C | INOXY OXY - 6015 | OXY - 6030 | OXY - 6050 | OXY - 6070 | OXY - 6090 | OXY - 6110 | OXY - 6130 | OXY - 6150 | Buồ...
Băng tải sấy | OXY - 6000 | 50 - 350 | độ C
Băng tải sấy | OXY - 6000 | 50 đến 350 độ C | INOXY OXY - 6015 | OXY - 6030 | OXY - 6050 | OXY - 6070 | OXY - 6090 | OXY - 6110 | OXY - 6130 | OXY - 6150 | Buồ...
Băng tải sấy | OXY - 6000 | 50 - 350 | độ C
Băng tải sấy | OXY - 6000 | 50 đến 350 độ C | INOXY OXY - 6015 | OXY - 6030 | OXY - 6050 | OXY - 6070 | OXY - 6090 | OXY - 6110 | OXY - 6130 | OXY - 6150 | Buồ...
Băng tải sấy | OXY - 6000 | 50 - 350 | độ C
Băng tải sấy | OXY - 6000 | 50 đến 350 độ C | INOXY OXY - 6015 | OXY - 6030 | OXY - 6050 | OXY - 6070 | OXY - 6090 | OXY - 6110 | OXY - 6130 | OXY - 6150 | Buồ...
CFP-1 | Hệ thống bơm định lượng hóa chất | Dàn điều hòa trung tâm
CFP-1 | Hệ thống bơm định lượng hóa chất | Dàn điều hòa trung tâm | SOLUTION Thiết kế | Chế tạo Hệ thống bơm định lượng hóa chất tự động - Bơm định lượng Ai...
Tủ sấy | OXY-500 | 200 đến 500 độ C | INOXY
Tủ sấy | OXY-500 | 200 đến 500 độ C | INOXY OXY-545 | OXY-560 | OXY-590 | OXY-5120 | OXY-5140 | OXY-5160 | OXY-5180 | Buồng sấy | Tủ sấy | Lò sấy | Chân khôn...
Tủ sấy | OXY-500 | 200 đến 500 độ C | INOXY
Tủ sấy | OXY-500 | 200 đến 500 độ C | INOXY OXY-545 | OXY-560 | OXY-590 | OXY-5120 | OXY-5140 | OXY-5160 | OXY-5180 | Buồng sấy | Tủ sấy | Lò sấy | Chân khôn...
Tủ sấy | OXY-500 | 200 đến 500 độ C | INOXY
Tủ sấy | OXY-500 | 200 đến 500 độ C | INOXY OXY-545 | OXY-560 | OXY-590 | OXY-5120 | OXY-5140 | OXY-5160 | OXY-5180 | Buồng sấy | Tủ sấy | Lò sấy | Chân khôn...
Tủ sấy | OXY-500 | 200 đến 500 độ C | INOXY
Tủ sấy | OXY-500 | 200 đến 500 độ C | INOXY OXY-545 | OXY-560 | OXY-590 | OXY-5120 | OXY-5140 | OXY-5160 | OXY-5180 | Buồng sấy | Tủ sấy | Lò sấy | Chân khôn...
Tủ sấy | OXY-500 | 200 đến 500 độ C | INOXY
Tủ sấy | OXY-500 | 200 đến 500 độ C | INOXY OXY-545 | OXY-560 | OXY-590 | OXY-5120 | OXY-5140 | OXY-5160 | OXY-5180 | Buồng sấy | Tủ sấy | Lò sấy | Chân khôn...
Tủ sấy | OXY-500 | 200 đến 500 độ C | INOXY
Tủ sấy | OXY-500 | 200 đến 500 độ C | INOXY OXY-545 | OXY-560 | OXY-590 | OXY-5120 | OXY-5140 | OXY-5160 | OXY-5180 | Buồng sấy | Tủ sấy | Lò sấy | Chân khôn...
Tủ sấy | OXY-500 | 200 đến 500 độ C | INOXY
Tủ sấy | OXY-500 | 200 đến 500 độ C | INOXY OXY-545 | OXY-560 | OXY-590 | OXY-5120 | OXY-5140 | OXY-5160 | OXY-5180 | Buồng sấy | Tủ sấy | Lò sấy | Chân khôn...
Tủ sấy | OXY-500 | 200 đến 500 độ C | INOXY
Tủ sấy | OXY-500 | 200 đến 500 độ C | INOXY OXY-545 | OXY-560 | OXY-590 | OXY-5120 | OXY-5140 | OXY-5160 | OXY-5180 | Buồng sấy | Tủ sấy | Lò sấy | Chân khôn...
Tủ sấy | OXY-500 | 200 đến 500 độ C | INOXY
Tủ sấy | OXY-500 | 200 đến 500 độ C | INOXY OXY-545 | OXY-560 | OXY-590 | OXY-5120 | OXY-5140 | OXY-5160 | OXY-5180 | Buồng sấy | Tủ sấy | Lò sấy | Chân khôn...
Tủ sấy | OXY-500 | 200 đến 500 độ C | INOXY
Tủ sấy | OXY-500 | 200 đến 500 độ C | INOXY OXY-545 | OXY-560 | OXY-590 | OXY-5120 | OXY-5140 | OXY-5160 | OXY-5180 | Buồng sấy | Tủ sấy | Lò sấy | Chân khôn...
Dây chuyền kiểm định Ô tô hoàn toàn tự động - Nhà máy Ôtô Hyundai - Ninh bình

Dây chuyền, Thiết bị kiểm định, Hệ thống điều khiển trung tâm OCS10 trạm đăng kiểm Ô tô đã được Công ty CP GIẢI PHÁP CÔNG NGHIỆP lắp đặt tại rất nhiều Nhà máy và Gara trên cả nước : Nhà máy Ô tô Hyundai thành công - Ninh bình, ...

Hệ thống cấp liệu Bột tự động - Băng tải, Trục vít,. .

Cung cấp cho khách hàng các Dây chuyền, thiết bị dưới dạng dự án chìa khóa chao tay. Khách hàng có thể tùy chọn các thông số kỹ thuật : Công suất, kích thước nhà xưởng, loại nguyên liệu, Hãng sản xuất thiết bị,...